Standpunten

Wij willen Hoogeveen socialer

Hoe? Door een sociale en solidaire samenleving na te streven. Dat is een samenleving met een eerlijke verdeling van middelen en welvaart, met eerlijke kansen voor iedereen om zichzelf te ontwikkelen en zijn/haar leven zelf vorm te geven, met een beleid die erop gericht is mensen sterker te maken.

Wij willen graag dat zoveel mogelijk mensen hun leven mogen verrijken met een volwaardig inkomen, goed onderwijs, passende woonruimte, een veilige woon- en leefomgeving, met sport, en cultuur. Hoogeveen kan zoveel socialer!

Hoe wil Groen Links dat bereiken? 

Wij willen Hoogeveen democratischer

Hoe? Door de democratie een samenspel te laten zijn tussen burgers en de politiek. Dat is een democratie waarin de gemeente haar inwoners betrekt bij het beleid en meer zeggenschap geeft over bv. de inrichting van hun wijk.

Het lokaal bestuur moet toegankelijk en transparant zijn en met open vizier verantwoording afleggen. In ons ideaal staan betrokken burgers en een verantwoordelijke overheid samen garant voor een democratische en duurzame ontwikkeling van particuliere welvaart en publieke dienstverlening. Hoogeveen kan zoveel democratischer!

Hoe wil GroenLinks dat bereiken? 

Wij willen Hoogeveen opener

Hoe? Door een open, gevarieerde samenleving te creëren waarin iedereen een zo groot mogelijke vrijheid heeft om zich te ontwikkelen zonder discriminatie, racisme, seksisme of andere vormen van onderdrukking.

Dat is een samenleving waarin iedereen niet alleen volgens de wet gelijke rechten heeft, maar er ook in de praktijk geen sprake is van achterstelling en discriminatie. Vrijheid mag geen schaars goed zijn en moet vrij beschikbaar zijn voor iedereen. Hoogeveen kan zoveel opener!

Hoe wil GroenLinks dat bereiken? 

Wij willen Hoogeveen groener

Hoe? Door ecologische duurzaamheid verder te bevorderen. Dat is zo min mogelijk het milieu belasten, zuinig omgaan met natuurlijke hulpbronnen, respect voor de groene ruimte en dierenwelzijn, niet alles volbouwen met nieuwbouwwijken en bedrijventerreinen. Niet alleen goed voor ons, maar ook voor de komende generaties!

De gemeente kan daarin het voortouw nemen door eigen initiatieven en door samen met zijn inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven te werken aan duurzame ontwikkeling. Hoogeveen kan zoveel groener!

Hoe wil GroenLinks dat bereiken?