Onze standpunten:

1. We willen dat iedereen zich thuis voelt in Hoogeveen, ongeacht achtergrond, cultuur of religie.

2. Binnen het woonbeleid is het uitgangspunt dat er balans is tussen sociale huurwoningen en een woningen in het middensegment (koop en huur).

3. Woningen zijn geen handelswaar. Daarom voeren we een zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding in bij de aankoop van (nieuwe) koopwoningen.

4. We investeren in mooiere en gemengde wijken.

5. Er worden maatregelen getroffen om de woningnood, met bijzondere aandacht voor de buitendorpen, op korte termijn te verlichten.

6. We stimuleren het omvormen van leegstaande bedrijfs- en kantoorpanden tot woningen.

7. We maken het voor ouderen aantrekkelijker om door te stromen naar een beter passende woning in de eigen buurt.

8. We leggen de rode loper uit voor alternatieve woonvormen zoals kleinschalige coöperaties, woon-zorgclusters, tiny houses en woongroepen.

9. We zetten bij nieuwbouw in op bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de fiets en verlagen de parkeernormen.

10. We bouwen binnen de grenzen van de huidige bebouwing.