Iedereen moet mee kunnen doen!

Mijn specialiteit ligt op het gebied van Zorg en Welzijn.

Ik breng mijn jarenlange ervaring vanuit het Welzijnswerk in Hoogeveen mee.

Mijn mening is dat de overheid verantwoordelijkheid moet nemen voor diegene die meer kwetsbaar is. Dit hoeft ze niet alleen te doen want ‘De Maatschappij’ dat zijn we met ons allen. De overheid kan daarin faciliterend zijn.

Belangrijke thema’s zijn participatie, al dan niet in een betaalde baan, zorg voor ouderen en jongeren, diversiteit.

Burgers moeten een keuze hebben in het langer zelfstandig wonen. Er moet daarom aandacht komen voor seniorenwoningen die aan hun wensen kan voldoen. Inwoners die een zorgvraag hebben en samen een woongroep willen vormen, moeten daarvoor letterlijk en figuurlijk de ruimte krijgen. Dialoog met de inwoners van Hoogeveen is erg belangrijk. Geld mag geen drijfveer zijn.

Kinderen en jongeren moeten laagdrempelig en op de school zelf contact kunnen leggen met een welzijnswerker als zij daaraan behoefte hebben. Schoolmaatschappelijk werk is in Hoogeveen goed ontwikkeld en dat moeten we zo houden. Investeren in de voorkant levert veel geld op aan de achterkant. Preventie gaat voor curatie