Mijn naam is Rick Dijkstra, ben 30 jaar en woon in de wijk de Weide in Hoogeveen. Hier woon ik met plezier samen met mijn vrouw en 2 dochters. In het domein van zorg en welzijn werk ik als wijkverpleegkundige binnen de gemeente Hoogeveen waarbij ik (kwetsbare) mensen in de thuissituatie zo goed mogelijk probeer te ondersteunen in wat voor hun kwaliteit van leven oplevert.

Ik maak mij met name zorgen over de toegankelijkheid van zorg, over de toegenomen armoede en over de natuur in samenhang met de klimaatverandering. Hier wil ik me dan ook zeker voor in gaan zetten.

Mensen die zorg nodig hebben vanuit bijvoorbeeld de WMO moeten op dit moment veel te lang wachten voordat de toegang er is. De wachttijd bedraagt soms 2 maanden waardoor er een groot risico is dat de situatie gedurende die periode verergert of zelfs al geëscaleerd is. Het stimuleren van goede samenwerking is belangrijk en ontschotting gaat helpen. Doordat de zorg steeds minder goed toegankelijk wordt, moet er steeds vaker een beroep gedaan worden op mantelzorgers. Mantelzorgers houden de verscheidenheid aan zorg niet lang vol en moeten beter (integraal) ondersteund gaan worden door de gemeente. Meer inzetten op preventie!

Iedereen moet gelijkwaardig aan elkaar zijn in de gemeente Hoogeveen. We moeten elkaar helpen waar nodig en respecteren elkaars opvattingen en gewoonten. We moeten een gemeente zijn waarin iedereen meedoet en iedereen gelijke kansen krijgt. Er moet onder andere goed gekeken gaan worden naar de voorliggende voorzieningen voor de minima en alle jongeren moeten toegang hebben tot sport en cultuur.

Tot slot heeft iedereen recht op een groene omgeving in de buurt van hun thuis. De ruimte die we hebben is beperkt, en wordt nu te veel ingenomen door de auto. Slim nadenken over voorzieningen en inzetten op wandelen, fietsen en OV betekent dat we ruimte vrijspelen. Deze ruimte kan ingezet worden om elkaar te ontmoeten, om te ontspannen en te bewegen. Ik wil er naar streven dat ieder dak groen wordt, vol ligt met zonnepanelen of op een andere manier goed gebruikt wordt. Particulieren moeten verleid worden om hun daken te transformeren door subsidies voor groene daken of zonnepanelen. Tegelijkertijd zou ik graag meer burgerparticipatie en - initiatieven zien. Buurtbewoners die zelf hun straat of buurt willen vergroenen, krijgen alle denkbare hulp!