Mijn naam is Harrie van der Meer, 61 jaar. Geboren Tukker, maar getogen Hoogevener. In het dagelijks leven werk ik als programma-/projectmanager bij de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. In totaal werk ik daar al meer dan 30 jaar in verschillende functies, waaronder Hoofd P&O en plv. Vestigingsdirecteur. Na lange tijd, vanwege de dynamiek en de grote verscheidenheid aan inhoud, toch weer gekozen voor het projectmanagement.

Ik ben getrouwd en we hebben twee volwassen dochters en schoonzoons. Inmiddels is de familie behoorlijk uitgebreid en voelen we ons meer dan rijk met zes kleinkinderen. Dat maakt ook dat ik me, na wat politieke omzwervingen, verbonden heb aan GroenLinks. We hebben onze aarde slechts in bruikleen en het is een morele plicht om die goed (liever beter) en schoon achter te laten voor onze (klein)kinderen. En niet alleen onze. Dat geldt voor alle kinderen op deze aarde. De jeugd heeft de toekomst maar de ouderen hebben de plicht hen op het gebied van duurzaamheid, klimaat, leefomgeving en zorg een wereld achter te laten die leefbaar is en blijft.

Mijn ambitie voor GroenLinks 2022 – 2026

Ons verkiezingsprogramma hebben we bewust zo beperkt mogelijk gehouden en ingericht op onze vier speerpunten Wonen, Zorg, Klimaat & Duurzaamheid, en Groen & Leefomgeving. Dat betekent niet dat andere onderwerpen onbelangrijk zijn of geen aandacht vereisen. Integendeel. De financiële positie van de gemeente Hoogeveen is een grote zorg en dat betekend dat we op zoek zullen moeten naar creatieve initiatieven. Dat laat onverlet dat er ambitie in het programma zit. Ambitie die noodzakelijk is.

Ik zie het als uitdaging om onze programmapunten telkens te verbinden aan duurzaamheid en bewuste omgang met onze directe leefomgeving. Meer dan ooit is dit nodig en meer dan ooit vraagt dit om een gezamenlijke inzet. Samen! Niet voor niets is het thema van ons programma Samen, Duurzaam, Eerlijk!

Samen:

Samen geldt voor GroenLinks op een tweetal onderwerpen. Samen is in de eerste plaats samen met de inwoners van Hoogeveen. Samen de schouders eronder en samen in goede afstemming veranderingen oppakken en realiseren. Niet horen wat de inwoner wil, maar luisteren naar wat de inwoner wil. Als belangrijk punt hebben we daarvoor in ons programma opgenomen dat we inzetten op het instellen van burgerberaden.

Een tweede samen is wat GroenLinks betreft de oriëntatie op meer progressieve samenwerking in Hoogeveen. Meer dan ooit noodzakelijk en meer dan ooit is daarvoor de tijd rijp. Zoeken naar de verbinding.

Duurzaam:

Duurzaam staat voor maximale investeringen in energiebesparing, schone energie en een klimaatpositieve gebouwde omgeving. Ook onze gemeente speelt hierin een belangrijke rol, bijvoorbeeld door de regierol in de lokale warmtetransitie. Als het gaat om duurzaamheid (of zoals een van de mede-kandidaten verwoordde “je kunt veel beter over houdbaarheid spreken. De aarde moet houdbaar blijven.”) sluit Hoogeveen war Groenlinks betreft aan bij de internationaal 17 vastgestelde duurzaamheidsdoelen (Sustainable Development Goals van de VN)