Mijn naam is André Braker, 54 jaar. Geboren en getogen Hoogevener.

In mijn werkzame leven heb ik als financieel controller voor verschillende bedrijven in Hoogeveen en omgeving gewerkt.
Ik besteed nu een groot deel van mijn tijd aan vrijwilligerswerk waarmee ik een waardevolle bijdrage denk te leveren aan de Hoogeveense samenleving. Als onderdeel daarvan heb ik al enkele jaren actief mogen zijn voor de steunfractie van GroenLinks. Andere organisaties waarvoor ik actief ben (geweest);

· Penningmeester Speelotheek Hoogeveen
· Bestuurslid Unicef Hoogeveen
· Voorzitter van een kampeer/activiteiten vereniging
· Vrijwilliger bij de Voedselbank Hoogeveen, klantenadministratie en Jarige Job
· Lid van de commissie Bestuurlijke vernieuwing Hoogeveen
· Tot 2020 lid klantenpanel WMD (Water Maatschappij Drenthe) voor inwoners Hoogeveen
· Lid reizigerspanel van de buslijn “De Bij “

In mijn vrije tijd ga ik ook graag met andere mensen, ergens in Drenthe, ploggen.

Mijn ambitie voor GroenLinks 2022 – 2026

Mijn ambitie voor Hoogeveen is om nog meer te gaan vergroenen. Daarin staat centraal omdat samen met de bewoners in hun woon- en leefomgeving te doen. “Met bewoners, voor bewoners”. In het kader van duurzaamheid wil ik me in het bijzonder voor het afkoppelen van de hemelwaterafvoer van het riool inzetten. Daarbij is het uitgangspunt om de “opbrengst” van het regenwater zoveel mogelijk direct in en om het huis her te gebruiken. Een goed voorbeeld daarvoor zou kunnen zijn om regenwater op te vangen in de kruipruimte van woningen. Het opgevangen regenwater kan dan gebruikt worden voor het besproeien van de tuin, toiletspoelingen enz. Ik vertel u er graag meer over.

Samen:

Een ander onderwerp waar ik me graag op wil richten is de positie van inwoners van Hoogeveen voor wie het niet vanzelfsprekend is dat zij zich zelfstandig een weg weten te vinden in de wirwar van de maatschappij en de verschillende regels die daarbij horen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan inwoners die gebruik moeten maken van de WMO en/of andere voorzieningen binnen het Sociaal Domein. Achterstandsituaties moeten zo snel mogelijk worden aangepakt en opgelost. Daarbij weten mensen heel goed zelf wat ze willen en wat ze kunnen. Niet alles hoeft overgenomen te worden. Tot slot vind ik het belangrijk dat er oog en oor is voor jongeren. Zorg voor hun toekomst, zorg voor hun specifieke problematiek waarbij het vroegtijdig signaleren van schuldenproblematiek een speerpunt is.

Ook hulp bieden aan jongeren met schulden en andere problemen