Oproep kandidaten voor de gemeenteraad van Hoogeveen

Na een fantastische uitslag voor GroenLinks bij de landelijke verkiezingen gaan we door! Voor de lokale afdeling GroenLinks Hoogeveen zoeken we kandidaten die het tijd vinden voor verandering en daar op lokaal niveau vorm aan willen geven. We zijn op zoek naar kandidaten voor de fractie van GroenLinks voor de volgende raadsperiode.

Stel...

... je bent een maatschappelijk betrokken inwoner van de gemeente Hoogeveen,

...je hebt je eigenlijk al te lang op de vlakte gehouden en wilt nu kleur bekennen.

…je houdt van het groene karakter van Hoogeveen en wilt dit graag versterken

…je kunt je goed vinden in de doelstellingen van GroenLinks

…je vindt het hoog tijd dat progressieve geluiden de ruimte krijgen die ze     verdienen

…je handen jeuken om het roer te pakken en invloed te hebben op de     gemeentelijke koers

Stel…

...je dan kandidaat voor de kieslijst van GroenLinks!

In maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Wij gaan er van uit dat GroenLinks na de winst bij de landelijke verkiezingen ook op lokaal niveau kan groeien. We zijn daarom op zoek naar goede, geïnspireerde gemeenteraadsleden. Groen, sociaal, progressief en gedreven zijn daarbij sleutelwoorden.

Voor een nadere omschrijving zie de profielschets. Heb je belangstelling? Meld je dan nu al aan door middel van een motivatiebrief en een CV. Dat kan tot 1 september 2017, schriftelijk of per mail, bij de Kandidatenadviescommissie GroenLinks afdeling Hoogeveen, per adres: Blankenslaan – west 59, 7901BG Hoogeveen of per email : cberenpas@ziggo.nl . Telefonisch is informatie in te winnen bij Crista Berenpas, lid kandidatencommissie: 268276 De kandidatencommissie hoort graag van je, ook als je de commissie op interessante kandidaten voor GroenLinks wilt wijzen. Diegene hoeft nu nog geen lid te zijn.

Met vriendelijke groet,

 

namens de kandidatencommissie, Ben Buskes Voorzitter GroenLinks Hoogeveen.

 

Profielschets van kandidaten op een verkiesbare en opvolgingsplaats voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 Criteria voor alle kandidaten op een verkiesbare en opvolgingsplaats Beschikbaarheid:

√ Heeft voldoende tijd voor raadswerk en daarmee samenhangende partijactiviteiten (15 á 20 uur per week overdag en vooral ’s avonds)

√ Kan flexibel met deze tijd omgaan

√ Is lid van GroenLinks (uiterlijk één maand voor de ALV met kandidatenverkiezing) Vaardigheden:

√ Is maatschappelijk betrokken √ Is in staat tot het vormen van netwerken

√ Kan actief informatie verwerven en kritisch beoordelen

√ Kan luisteren naar burgers (en partijleden) en daarbij een politieke vertaalslag maken

√ Spreekt begrijpelijke taal en goed Nederlands

√ Heeft affiniteit met politiek relevante onderwerpen en wil nieuwe kennis vergaren

√ Is in staat zijn/haar mening helder te verwoorden in presentaties en discussies

√ Is aanspreekbaar op zijn/haar functioneren en dat van de fractie

√ Kan omgaan met kritiek

√ Is bereid tot nadere scholing op relevante terreinen

√ Is in staat tot het uitdragen van een politieke visie in de (lokale) media

Persoonlijkheid:

√ Heeft een proactieve manier van optreden (niet afwachtend, gaat zelf op zaken af)

√ Heeft relativeringsvermogen en gevoel voor humor

√ Heeft affiniteit met discussie- en communicatietechnieken

√ Heeft gevoel voor politieke verhoudingen

 

Aanvullend voor de lijsttrekker

√ Is in staat boegbeeld van fractie en partij naar buiten toe te zijn en is aanspreekbaar als de politieke leider

√ Is in staat effectief te onderhandelen met andere fracties

√ Kan leiding geven aan de fractie en kan fractieleden motiveren

√ Wil extra tijd en energie investeren in de verkiezingscampagne

√ Kan de diverse GroenLinks visies en/of accenten verbinden en uitdragen