Fractienieuws Groenlinks Hoogeveen

Einde van het tweede seizoen! 

Donderdag 6 juli jl. was de laatste raadsvergadering van dit seizoen. Er is weer heel veel gebeurt en zoals gewoonlijk moeten met name aan het eind van het seizoen nog even de puntjes op de spreekwoordelijke “i” gezet worden. 

Financiën  

Een behoorlijk overspannen agenda dit keer. Kadernota 2024, jaarrekening 2022, Gemrap 1 2023 (die gaat over tussentijdse wijzigingen in de lopende begroting) en tot de laatste vergadering ontbrekend de definitieve accountantsverklaring. Dat is op zich wel opmerkelijk hoewel het resultaat, bijna 27 miljoen in de plus, er mag zijn. Hoogeveen zit financieel weer in de lift. Tegelijkertijd blijft het noodzakelijk om kritisch te blijven kijken naar de financiën omdat de meeste meevallers incidenteel waren. Al met al mag wat mij betreft de conclusie zijn dat de inzet van het zakencollege en het feit dat daaruit twee wethouders voor belangrijke posten behouden zijn gebleven heel positief hebben bijgedragen aan het herstel. 

Mooie resultaten 

We mogen terugkijken op een seizoen met mooie resultaten. We voegen echt iets toe aan de inhoud van de vergaderingen en dat horen we ook terug van collega fracties. Een aantal resultaten wil ik graag met u delen. Overigens niet voordat ik Kevin, Rick en André heb bedankt voor hun niet aflatende steun en inbreng in de fractie. Daarnaast waren ook Bart en Crista regelmatig aanwezig. Ook voor jullie inbreng heel veel waardering en dank. Hieronder een korte weergave van een aantal highlights. 

Jeugd en politiek 

Op voordracht van de griffie en de initiatiefnemer (Saskia Manusama PvdA) mag ik voorzitter zijn van de werkgroep Jeugd en Politiek. Wat een ontzettend leuke en energieke werkgroep. Hoewel de een wat meer dan de ander maar wat is het goed vast te stellen dat alle fracties meedoen. De eerste resultaten zijn er in de vorm van het geven van gastlessen op het Roelof van Echten College, het inrichten van een vaste pool van raadsleden (breder dan de werkgroep) die gastlessen gaan verzorgen en de bijdragen aan het spel Democracity. Dat spel wordt gespeeld met primair onderwijs groepen 7 en 8. Heel erg leuk, met soms verrassende resultaten hoe ook deze kinderen kijken naar een gemeente als ze die zelf mogen vormgeven. Na het zomerreces ligt er een concreet plan dat we gaan inbedden in de nota Jeugd die nu in ontwikkeling is. 

Inclusie-LHBTI 

Nog een resultaat om trots op te zijn. Onder leiding van Kevin gaan we vanuit zes van de 10 fracties met voorstellen komen die met name gericht zullen zijn op zichtbaar LHBTI-beleid binnen de gemeente Hoogeveen. In de breedte, en dat is ook de insteek van wethouder Mark Tuit, moet het een plek gaan krijgen binnen het totale inclusie beleid voor Hoogeveen. We starten na de zomer met een rondetafelgesprek met de volledige raad en verschillende belangengroepen. Kevin is al heel druk bezig contacten te leggen en heeft zich aangesloten bij werkgroepen.  

Goed bezig dus en we gaan er vanuit dat snel na het reces de eerste resultaten gemeld kunnen worden. 

Brede welvaart 

Samen met het CDA hebben we afgelopen voorjaar ingezet op een raadswerkgroep Brede Welvaart. Brede welvaart sluit aan op de wereldwijde duurzame ontwikkelings doelen, ook wel SDG’s genoemd. (https://www.sdgnederland.nl/) Twee weken geleden hebben we de eerste bijeenkomst gehad met de werkgroep waarbij ook PvdA, CU, GB en D66 aanwezig waren. Eerste concrete afspraken zijn gemaakt in het besef dat het hier zal gaan om het ontwikkelen van een meerjarige visie en uitwerking. Daarbij moeten we overigens niet vergeten “laaghangend fruit” te plukken. Vanuit het college is Derk Reneman aangesloten. 

De eerste afspraken op een rijtje: 

  1. We gaan werken aan een plan van aanpak Brede Welvaart met als ingrediënten; 
  • Wat verwachten we van het college, raad en ambtelijke organisatie 
  • Hoe gaan we hier vorm en inhoud aan geven? 

Doel is om dit plan van aanpak besproken en vastgesteld te hebben in de raad binnen nu en 2 jaar. (Voor de zomer 2025)   

  1. We gaan leren van andere gemeenten die al werken met het begrip Brede Welvaart. We starten met een werkbezoek aan de gemeente Emmen. We organiseren dit bezoek in de tweede helft van 2023. Daarna volgt nog een bezoek aan Apeldoorn of Hengelo (afgelopen maand uitgeroepen tot de meest inspirerende Global Goals Gemeente) 
  2. Startfoto van Brede Welvaart in Hoogeveen 

We vragen Heike Delfmann van Trendbureau Drenthe om een nulmeting in Hoogeveen uit te voeren.  

Coffeeshopbeleid 

Als een van de initiatiefnemers voor het maken van beleid op het reguleren van softdrugs gebruik in de vorm van een coffeeshop heeft Kevin daar vanuit GroenLinks zitting in. Een doorbraak voor Hoogeveen omdat de tijd eindelijk rijp lijkt er op zijn minst het gesprek over aan te gaan. De eerste resultaten zijn bemoedigend en naar verwachting ligt er dit najaar een uitgewerkte notitie die voorgelegd kan worden aan de gemeenteraad. Geen gelopen race, er zullen tegenstanders zijn maar op dit moment lijkt een meerderheid van de raad positie te staan in de opvatting om van 0-beleid naar beleid te komen.  

Tot slot 

We mogen terugkijken op een prima seizoen voor GroenLinks. Veel bijgedragen in debatten maar ook onze eigen punten gepakt in moties en amendementen. Op de laatste raadsavond maar liefst 3 moties en 2 amendementen die het allemaal gehaald hebben. Een mooie afsluiter. Nu even rust en daarna met frisse moed verder. Waaronder de zoektocht naar een nieuwe burgemeester! Genoeg te doen dus. 

Ik wens jullie namens de hele (steun)fractie een hele goede zomer. Lekker energie opdoen en afstand nemen van al die dingen die zoveel energie vragen. Genieten van elkaar en mogelijk andere, inspirerende, plekken ontdekken. We denken daarbij in het bijzonder aan degene die (noodgedwongen) thuisblijft. Tot september! 

 

Nieuws uit het bestuur

Ook het bestuur en enkele leden hebben de afgelopen periode niet stil gezeten.

We hebben de actie gehad, onder leiding van Crista Berenpas, om de zomereik van Riegmeer te behouden. Hiervoor is landelijke media aandacht geweest en uiteindelijk hebben meer dan 7000 mensen de petitie ondertekend die oproept om deze boom in stand te houden. Het college van Hoogeveen is nu aan het onderzoeken wat hier toe de mogelijkheden zijn. Een tot nu toe mooi resultaat! We zijn benieuwd wat er uit het onderzoek komt.

Samen met de PVDA Hoogeveen hebben we een activiteit georganiseerd. Met een mooie groep leden van beide partijen zijn we onder leiding van de Historische Kring rondgeleid door het centrum van Hoogeveen en hebben we veel kunnen leren van alle bijzondere historische gebouwen die er te vinden zijn in het centrum. Het was een gezellig en interessante avond en en voor herhaling vatbaar.

Op de eerste zaterdag van juli hebben een aantal leden meegeholpen bij park Dwingeland met de werkgroep Groen. Zij houden maandelijks het park schoon en netjes! Zaterdag 5 augustus wordt park Dwingeland tussen 10.00 en 12.00 weer opgeschoon en (nog) mooier gemaakt. Wees welkom!

Na de zomer op zaterdag 9 september van 13.30 tot 15.30 staat een volgende Groenlinks activiteit op het programma. We gaan in gesprek en op pad met elkaar én met het gehandicaptenplatform Hoogeveen met als onderwerp een inclusief Hoogeveen. Inloop 13.15 uur bij brasserie Van eigen deeg: Hoofdstraat 80. Wanneer je belangstelling hebt om er bij aanwezig te zijn, laat dit dan even weten via secretaris-hoogeveen@groenlinks.nl

Na deze activiteit gaan we met z'n allen in campagnestand voor de aankomende tweede kamerverkiezingen op 22 november 2023!

Ook namens het bestuur van Groenlinks Hoogeveen wensen we je een hele fijne zomer toe!