Kies de raadsleden van Groenlinks!

GroenLinks Hoogeveen is gestart met de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Een belangrijke stap hierbij is het instellen van de kandidatencommissie.

De taak van deze commissie is de selectie van kandidaten en het opstellen van een kandidatenlijst die ter besluitvorming aan de ALV wordt voorgedragen en legt daar ook verantwoording af. De commissie beoordeelt de kandidaten op basis van een functieprofiel.

We zoeken commissieleden die op basis van belangstelling voor de lokale politiek mede zorg willen dragen voor een goede kandidatenlijst voor GroenLinks Hoogeveen. Hierbij bieden we ondersteuning door het plaatselijk bestuur en het landelijk buro.

Aanmelding en nadere informatie voor 1 mei bij Ben Buskes bbuskes@hetnet.nl of 352239

Met vriendelijke groet,

Ben Buskes

Voorzitter GroenLinks Hoogeveen