GroenLinks Hoogeveen pleit voor het opnemen van een visie en actiepunten op het thema huiselijk geweld als onderdeel van de kadernota Veiligheid, toezicht en handhaving. Gelet op de enorme toename van huiselijk geweld mogen we hier niet aan voorbijgaan.

Huiselijk geweld of “geweld achter de voordeur” is een groeiend probleem in onze samenleving. Daar mogen we ook in Hoogeveen onze ogen niet voor sluiten. Ter illustratie: Veilig Thuis heeft in de eerste helft van 2022 59.985 meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld ontvangen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die het CBS heeft gepubliceerd. Daarnaast heeft Veilig Thuis in die periode 66.155 adviezen gegeven. Achtendertig procent van de meldingen betrof een 'hermelding':  een melding over personen die al eerder bekend waren bij Veilig Thuis, maar waar de betrokkenheid van Veilig Thuis op dat moment al afgelopen was.

Vergeleken met het tweede halfjaar van 2021 is het aantal adviezen gedaald en het aantal meldingen gestegen.

Hoewel Hoogeveen aangesloten is bij de regiovisie “Geweld hoort nergens thuis in Drenthe”  mag dit onderwerp niet ontbreken in de lokale kadernota veiligheid en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Er zou in  ieder geval invulling moeten worden gegeven aan de voor Drenthe afgesproken actielijnen  en deze te koppelen aan realiseerbare doelen.