Handhaaf compensatie bij hoge zorgkosten!

GroenLinks wil  dat de compensatie  op het nivo van 2013  ( 99 euro per aanvrager) gehandhaafd blijft ook als het budget van 200.000 te weinig blijkt te zijn.  Zo blijft het een redelijke financiële verlichting voor inwoners met een laag inkomen en een chronische ziekte of handicap.

Met ingang van 1 januari 2014 heeft de rijksoverheid de Compensatie Eigen Risico (CER) afgeschaft. Deze vergoeding was voor mensen met hoge zorgkosten. Het college van Burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om dit jaar  200.000 euro uit te trekken voor  een eenmalige tegemoetkoming. De 200.000 euro heeft Hoogeveen ivm het afschaffen van de CER ontvangen uit het gemeentefonds.  Dit is slechts 25 % van wat er in 2013 beschikbaar was. 

Omdat de gemeente niet precies weet hoeveel mensen recht hebben op een financiële tegemoetkoming  moeten de rechthebbenden gezamenlijk het geld delen.  Hierbij worden de criteria om in aanmerking te komen verscherpt. Alleen mensen met  een inkomen tot 110% van het minimumloon  komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Er bestaat echter het risico dat bij veel aanvragen de tegemoetkoming erg laag wordt. 

GroenLinks wil  dat de compensatie  op het nivo van 2013  ( 99 euro per aanvrager) gehandhaafd blijft ook als het budget van 200.000 te weinig blijkt te zijn.  Zo blijft het een redelijke financiële verlichting voor inwoners met een laag inkomen en een chronische ziekte of handicap. Duo raadslid Ben Buskes:  “ Naar voorzichtige schattingen van de gemeente kunnen er tussen de 2.000 en 4000 gebruik maken van de regeling. Dan is het risico te overzien  “. “Wat ons betreft komt het college met een nieuw voorstel”.