De Hoogeveense afdeling van GroenLinks is geschrokken van de wens van het College van B&W om een monumentale, beeldbepalende eik aan de Albartsweg te kappen. De prachtige zomereik moet plaatsmaken voor een transformatorstation. Volgens het College is er geen andere optie dan de zomereik (die notabene op de lijst met beschermwaardige bomen staat) om te kappen .GroenLinks betwijfelt dit, en met haar vele inwoners van Hoogeveen als je de reacties op de sociale media ziet .

GroenLinks is van mening dat alles gedaan moet worden om de prachtige boom te behouden. Bij voorkeur door het transformatorstation te verplaatsen . Of anders door de boom een andere plek te geven op hetzelfde perceel.

Alle Hoogeveners worden opgeroepen om de petitie te ondertekenen en er samen voor te zorgen dat de zomereik gered wordt . De petitie is te vinden op https://petities.nl/petitions/stop-de-kap-van-de-zomereik-op-bedrijventerrein-riegmeer-in-hoogeveen?locale=nl#:~:text=Wij,hijnustaat

GroenLinks fractievoorzitter Harrie van der Meer zal , ondersteund door de SP, schriftelijke vragen stellen aan het college: https://hoogeveen.raadsinformatie.nl/document/12556122/1/Schriftelijke+vragen+GroenLinks+en+SP+-+Kap+zomereik