GroenLinks: geld voor verhoging geletterdheid!

Hoogeveen heeft met meer dan 16% van de inwoners in de leeftijd van 16 tot 65 jaar het hoogste percentage laaggeletterden in Drenthe. Dat zijn tussen de 5000 en 6000 mensen. En helaas neemt het aantal ondanks inspanningen om het te verminderen verder toe.

Omdat  lezen, schrijven en rekenen de basis zijn voor zelfredzaamheid en een goede deelname aan het leven is scholing van groot belang. Ook blijkt uit rapporten dat meer scholing leidt tot een betere gezondheid, meer kansen op de arbeidsmarkt en een positief effect heeft op het welbevinden van mensen in het algemeen. In deze tijd waarin we meer eigen inzet van mensen vragen en we ook zien dat communicatie steeds verandert en sneller wordt geeft onderwijs betere mogelijkheden om mee te kunnen doen.

Om het aantaal geletterden te verhogen dient GroenLinks Hoogeveen de komende gemeenteraadsvergadering een motie in waarin gevraagd wordt om jaarlijks 200.000 euro extra te investeren in scholing van laaggeletterden.

Jaarlijks kan dan bij een evaluatie bekeken worden of de financiering moet worden aangepast.

Nu blijkt dat de gemeente dit jaar meer dan 4 miljoen overhoudt kan dit ook gerealiseerd worden.