Uitgelicht

Dit zijn de speerpunten van het verkiezingsprogramma 2014-2018!

 1. Windmolens.
  Windmolens in Hoogeveen: langs de A28 en de A37 - zijn perfecte locaties voor de eerste Drentse windmolens! Die vormen dan meteen een poort van Hoogeveen, en etaleren Hoogeveen als een moderne, op duurzaamheid gerichte stad (Thema: Klimaat, duurzaamheid, energie)

 2. Diftar
  Invoering van diftar (gedifferentieerd tariefsysteem op basis van volume). De vervuiler betaalt. Verdere scheiding van afval belonen met lagere tarieven.
  (Thema: Groene gemeente)

 3. Verbod megastallen.
  Nieuwe intensieve veehouderij (megastallen) wordt verboden
  (Thema: Dieren)

 4. Bethesda.
  We blijven pleiten en lobbyen voor een volwaardig ziekenhuis Bethesda
  (Thema: Sociaal, zorg , welzijn)

 5. Hoogeveen Fairtrade gemeente.
  De gemeente maakt werk van eerlijke handel door bijv. fairtradeprodukten af te nemen en Fairtrade-gemeente te worden en roept andere lokale instellingen op om ook fairtrade producten te verkopen of te gebruiken
  (Thema: Internationale solidariteit)

 6. Hoogeveen IC station
  OV: Hoogeveen wordt een IC station, of met rechtstreekse treinen naar de Randstad. (Thema: Fiets, auto, openbaar vervoer)

 7. Recht voor burgerinitiatief.
  Het recht voor burgerinitiatief wordt ingevoerd - burgers kunnen een onderwerp op de agenda van de raad plaatsen
  (Thema: Democratische participatie)

 8. Werkgelegenheid.
  Werkgelegenheid moet behouden blijven. Inzetten op het aantrekken van bedrijven die veel arbeidsplaatsen per m2 opleveren.
  (Thema: Economie, werkgelegenheid, inkomen)

 9. Hoogeveen Fietsgemeente.
  Prioriteit voor de fiets. Zo komen er meer stallingmogelijkheden in Hoogeveen en fietspaden worden ‘rood asfalt’, meer dan nu de praktijk is. GroenLinks pleit ook voor fietsers in de voorrang en korte wachttijden bij verkeerslichten
  (Thema: Fiets, auto, openbaar vervoer)

 10. Onrendabele bedrijventerreinen ontwikkelen naar park.
  Onrendabele bedrijventerreinen worden ontwikkeld tot natuur of park, of zonne(panelen)weide bijvoorbeeld Riegmeer!
  (Thema: Groene ruimte)